Jx2 China

Cộng Đồng Người Việt Chơi Game TQ


  [Hướng dẫn] nhiệm vụ trinh quán chi tập 1

  Share

  Cokca[HG]

  Tổng số bài gửi : 55
  Join date : 21/04/2012

  [Hướng dẫn] nhiệm vụ trinh quán chi tập 1

  Bài gửi  Cokca[HG] on Sat Apr 21, 2012 2:48 pm

  1-Đạt leve 50 đến Đại Lý tìm Trịnh Quán Chi (198/183)

  2-Trịnh Quán Chi nhờ bạn đến Lưỡng Thủy Động 1 đánh Thương Thần lấy 15 cái Dược liệu

  3-Trịnh Quán Chi lại nhờ bạn đến Lưỡng Thủy Động 2 đánh Xí Hỏa Giáo Đồ lấy sách

  4-Trịnh Quán Chi lại nhờ bạn đến Lưỡng Thủy Động 2 đánh 20 con Xí Hỏa Giáo Đồ
  5-Trịnh Quán Chi kêu bạn nói chuyện với Cao Tăng Tuyền (191,190) ở Đại Lý

  6-Ông ta kêu bạn đi Điểm Thương Sơn đánh 20 con Xí Hỏa

  7-Đánh Ngục Hỏa Cuồng Nhân (196,192) Điểm Thương Sơn

  8-Lên NGũ Độc bem 30 con rết độc rồi về gặp Bạch Doanh Doanh ( 202/198 ).

  9-Dùng bát huyết lân gọi mãng xà. Bem chết nó rồi trả NV cho BDD.

  10-Lên Ngũ Độc Mê Cung đánh Thực Nhân Thảo lấy 20 phần Độc Chủng

  11-Bạch Doanh Doanh lại kêu bạn vào mê cung tầng 2 đánh Ngự độc âm cơ ( 221/195 ) . Xong quay về trả nhiệm vụ cho Bạch Doanh Doanh.

  12-Đi Bạch Thủy Động 1 đánh Xí Hỏa Sứ Giả lấy 15 cái này về cho Cao Tăng Tuyền.

  13-Sang Vũ Lăng Sơn đánh 15 con Xi Hỏa Xích giáo đồ ( ở phía Nam Tương Dương hoặc bạn có thể chạy từ Ngũ độc giáo --> Chân núi Vũ lăng sơn --> Vũ Lăng sơn )
  14-Sau khi báo lại cho Cao Thăng Tuyền thì đến Biện Kinh gặp Bách Hiểu Sinh ( 177/185 )
  15-Bách Hiểu Sinh kêu bạn lại Triệu Diên Niên ( Biện Kinh 161/179 ) để hỏi thăm tin tức . Sau đó chạy lên Miêu Lĩnh ( Ngũ Độc giáo --> Chân núi Vũ lăng sơn --> Miêu Lĩnh ) gặp Miêu Lĩnh tộc trưởng ( 162/196 ).

  16-Ông ta kêu bạn đi Yến Tử Động đánh nhặt 20 cái Trường Đao.

  17-Ông ta lại kêu bạn đi Yến Tử Động đánh nhặt 10 cái Khăn tay.

  18-Bạn chạy lên Yến Tử động tầng 1 dùng Lực sĩ tín tiêu để gọi Lực sĩ Miêu Lĩnh ra đánh.

  19-Quay về gặp Triệu Diên Niên.
  20-Triệu Diên Niên bảo bạn đi tìm Trịnh Quán Chi.
  21-Bà ta kêu bạn đi đánh Miêu Lĩnh dũng sĩ ( 165/187 ) rồi quay lại nói chuyện với bà ta.

  22-Trịnh Quán Chi kêu nhờ Trần Lập Thành ( Đại Lý 183/177 ) để nhờ dịch thư.
  23-Ông ta kêu bạn đến tầng 2 Yến Tử động đánh Miêu Lĩnh thổ ti để lấy 20 Thổ ti bội đao về cho ông ta.

  24-Ông ta lại kêu bạn đến Thiếu Lâm Mật Thất tầng 2 đánh con này lấy 3 cái này :11: (ko biết tiếng trung khổ thế đấy)

  25-Trở về gặp Trần Lập Thành ông ta kêu bạn lên môn phái đánh 3 cái cọc gỗ cho ông ta.

  26-Đến Miêu Lĩnh Tìm Tộc Trưởng Miêu Lĩnh.
  27-Ông ta kêu bạn đến tầng 2 Yến Tử động đánh 15 Miêu Lĩnh thổ ti và đánh Miêu Lĩnh thủ lĩnh ( 196/216 ) lấy lệnh bài.

  28-Quay về gặp Trịnh Quán Chi nói chuyện . Bà ta kêu bạn lại gặp Cao Thăng Tuyền ( Đại Lý 192/190 )
  29-Ông ta kêu bạn lên Phụng Nhãn động ( Đại Lý --> Điểm Thương sơn --> Phụng Nhãn động 207/172 ) lấy 10 Nanh dạ hổ ( đánh Tử Dạ Hổ ) và 10 Bạch đầu điêu vũ ( đánh Bạch đầu điêu ).

  30-Quay về gặp Cao Thăng Tuyền ông ta kêu bạn đi Tương Dương gặp Mạc Tam ( 168/182 ).

  31-Mạc Tam kêu bạn lên Võ Đang (229,207) gặp Tử Hạc Chân Nhân.
  32-Lên Thất Tinh Động 2 đánh Kiếm Hồn.

  33-Về trả NV ông ta lại kêu bạn đi Long Hổ Động 1 (Võ Đang->Phục Ngưu Sơn->Long Hổ Động) đánh 15 con quái. Trả NV cho Mạc Tam
  34-Lên Long Hổ Động 2 đánh 15 con Gấu Xám cho ông ta.
  35-Lên Võ Đang nói chuyện với Mạc Thu Phong
  36-Đi Phụng Nhãn Động dùng Phụng Hoàng Linh gọi boss. Bem nó rồi về Cao Tăng Tuyền Trả NV.

  37-Ông ta kêu bạn đi gặp Đổng Già La.
  38-Đi Thanh Thành Sơn gặp Cổ Minh (167,176)

  39-Ông ta nhờ bạn vào Thiên Sư Động 1 đánh 15 con Thụ Quái Và 15 con Trùng Quái.
  40-Lên Thiên Sư Động 2 đánh Hỏa Kỳ Lân lấy 15 cái Kỳ Lân Huyết

  41-Ông ta nhờ bạn vào Thiên Sư Động 2 đánh Trùng Quái Vương lấy cái này

  42-Giết Kiếm Tà Ở Thanh Thành Sơn lấy cái này

  43-Cổ Minh nhờ bạn chuyển lời đến Vương Nghiệp Vĩ (Tuyền Châu 195,185)
  44-Đi Đông Hải Tân Tân 1 đánh 15 con Đông Hải Thủy Tặc

  45-Đi Đông Hải Tân Tân 1 đánh 15 con Đông Hải Thủy Tộc Binh Sĩ.

  46-Vương Nghiệp Vĩ nhờ bạn lên Ngũ Độc (193,198) gặp Quỷ Sư Câu Sách lấy đơn.

  47-Vương Nghiệp Vĩ nhờ đi Đông Hải Tân Tân 1 đánh Đông Hải Thủy Tộc Binh Sĩ đến khi nào dòng chữ màu xanh là về trả Nv
  48-Đi Thanh Thành Sơn gặp Cổ Minh (167,176)
  49-Hắn ta nhờ bạn lên môn phái đánh 3 cái cọc gỗ xong về trả cho Đổng Già La
  50-Lên Lương Sơn Bạc gặp Tống Giang (189,172)
  Cái Bang-> Dã Trư Lâm->Lương Sơn Bạc

  51-Đi Hắc Phong Động đánh 15 con Lưu Khấu

  52-Tiếp tục đi Hắc Phong Động đánh 8 con Lưu Khấu và 8 con Hắc Phong Kiếm Khách
  53-Tiếp tục đi Hắc Phong Động đánh Sơn Tặc Tiểu Đầu Mục lấy cái này cho Tống Giang.

  54-Tống Giang nhờ bạn nói chuyện với Gia Cát Kỳ.
  54-Đi Phong Đô Quỷ Thành đánh Tiểu Hồng Xoa Quỷ lấy 15 hồn phách của nó

  55-Đi Phong Đô Quỷ Thành đánh Tiểu Hồng Đao Quỷ lấy 15 hồn phách của nó

  Note: ai đánh mà bị 1 máu thì click chuột phải vào quyển này nha.

  56-Trả NV cho Gia Cát kỳ -> đi Đônh Hải Tân Tân 1 gặp Đông Hải Thủy Quái (203,203)

  57-Đối Thoại với nó và bem chết con bos này. Xong về Đổng Già La trả NV.

  58-Lên Đại Thảo Nguyên 2 gặp Nhiêu Lân (196,189)

  59-Tại Đại Thảo Nguyên 2 đánh 15 Liêu Đao Binh và 15 Liêu Thương Binh

  60-Tại Đại Thảo Nguyên 2 đánh 8 con Tây Hạ Võ Sĩ và 8 Tây Hạ Cung Thủ.

  61-Tại Đại Thảo Nguyên 2 đánh Tây Hạ Võ Sĩ và Tây Hạ Cung Thủ lấy cái này

  62-Gọi boss Tây Hạ Tiểu Đầu Mục ra bem chết cho Nhiêu Lân.

  63-Hộ tống Nhiêu Lân và đánh 6 con Tây Hạ Võ Sĩ và 6 Tây Hạ Cung Thủ.

  64-Đánh xong nói chuyện với Thủ vệ bộ lạc - Đại thảo nguyên 1 (197/178).

  65-Đối thoại với Phò mã Mục Nghĩa - Bộ lạc Vương Kỳ (193/185 ).

  66-Mục Nghĩa nhờ bạn đánh 15 Sát Thủ Ngoại Tộc và 15 Cung Thủ Ngoại Tộc

  67-Gọi boss Ngoại Tộc Võ Sĩ ra và ....... :27: Trả NV cho Mục Nghĩa.

  68-Cầm Liêu Thông Lệnh về cho Nhiêu Lân.

  69-Thay mặt Nhiêu lân đi Đông Hải Tân Tân 2 gặp Thuyền Phu (195,185)

  70-Đánh Hải Tặc lấy bản đồ.

  71-Đánh Lẵng Nhân lấy xẻng

  72-Mở bản đồ lấy tọa độ. đến chỗ tọa độ dùng xẻng đào bảo vật. Trả NV cho Thuyền Phu.

  73-Đem bản đồ cho Nhiêu Lân.
  74-Nhiêu Lân nhờ bạn lên môn phái đánh 3 cái cọc gỗ. Trả NV cho Đổng Già La.
  75-Ông ta kêu bạn lên Bạch Thủy động tầng 1 ( Tương Dương --> Vũ Lăng sơn --> Bạch Thuỷ động ) đánh 20 Dơi độc vầ 15 con Xí Hỏa Sứ Giả.
  76-Sau đó ông ta lại kêu bạn lên tầng 1 Bạch Thủy động đánh Xi Hỏa Ác Tăng ( 212/176 )

  77-Đổng Già La nhờ bạn lên Thiên Ba Dương Phủ gặp Đổng công tử ( Đổng Ca Minh ) về Đại Lý gặp ông ta .

  Trước khi dẫn Đổng Ca Minh về , anh ta nhờ bạn đi tửu lầu mua các thứ Cá sấy khô ( còn gọi là Bào Ngư , Biện Kinh 186/179 ) , Vịt quay ( Dương Châu 207/188 ) , Ngỗng hấp đậu xanh ( còn gọi là Long Châu , Tuyền Châu 182/197 ) , bánh Tổ ( Tương Dương 190/182 ) và bánh Ít mặn ( Thành Đô 221/213 ) . Mỗi thứ giá 50 đồng.

  Còn Tiếp ..............

  truongtiendat

  Tổng số bài gửi : 2
  Join date : 15/02/2013

  Re: [Hướng dẫn] nhiệm vụ trinh quán chi tập 1

  Bài gửi  truongtiendat on Fri Feb 15, 2013 10:44 pm

  dài thế anh ơi
  làm chắc mệt lắm

  truongtiendat

  Tổng số bài gửi : 2
  Join date : 15/02/2013

  Re: [Hướng dẫn] nhiệm vụ trinh quán chi tập 1

  Bài gửi  truongtiendat on Fri Feb 15, 2013 10:45 pm

  Sad dài thế anh ơi
  làm chắc mệt lắm

  Sponsored content

  Re: [Hướng dẫn] nhiệm vụ trinh quán chi tập 1

  Bài gửi  Sponsored content


   Hôm nay: Sun Mar 18, 2018 4:55 pm