Jx2 China

Cộng Đồng Người Việt Chơi Game TQ


  Lịch sử ra đời cửa Phái Thiếu Lâm

  Share

  Cokca[HG]

  Tổng số bài gửi : 55
  Join date : 21/04/2012

  Lịch sử ra đời cửa Phái Thiếu Lâm

  Bài gửi  Cokca[HG] on Sat Apr 21, 2012 9:33 am

  *少林 ( 限男性)
  *2 Câu thơ về Thiếu Lâm
  Vô khởi vô diệt niệm vô loạn,vô ngã vô tương thế vô đoan。 
  Mộc ngư thanh đăng hư bồ đề,chúng sinh thính thiện viễn chung truyền。
  --Môn phái giới thiệu:
  --Thiếu Lâm Phái,tố lai bị xưng vi vũ lâm đệ nhất đại môn phái,hiệu xưng Trung Nguyên vũ lâm đích Thái Sơn Bắc Đẩu。Thiếu Lâm Tự tăng chúng tập vũ nguyên viễn lưu trường。Tảo tại bắc ngụy niên gian Thiếu Lâm kiến tự sơ kỳ,tức hữu vũ trang tăng chúng bảo vệ tự miếu tài sản。Tùy triều mạt niên,thiên hạ đại loạn,quần hùng hỗn chiến,Thiếu Lâm Tự hữu thập tam vũ tăng bằng trước siêu quần kĩ nghệ trợ Lý Thế Dân bức giáng liễu vương thế sung。Tự thử Thiếu Lâm Tự toại dĩ vũ văn danh ư thế。Hậu lai canh dĩ “Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kĩ” danh văn thiên hạ,tẩy tủy kinh、Dịch Cân Kinh、tam thập lục lộ quyền cước thập bát ban binh khí canh thị uy chấn vũ lâm。Nãi vũ lâm danh môn chính phái chi thủ,đại hữu thiên hạ quân đối Thiếu Lâm duy mã thủ thị chiêm đích khí thế。Thiếu Lâm Phái hữu tụng kinh bái phật dữ luyện vũ tịnh trọng đích truyền thống。Môn trung đệ tử vũ công cao cường,từ bi vi hoài,phú hữu cường liệt chính nghĩa cảm。
  --Thiếu Lâm Chia làm 3 Bộ
  * 【Thiếu Lâm vũ tăng】
  --Thiếu Lâm vũ tăng vũ công chỉ truyền vũ tăng đệ tử,trọng tại dĩ nội khí khu động chiêu thức,tiến hành liên tục công kích. Vũ công trọng công khinh phòng,dung dịch bị cường lực nội công chấn thương。Đãn độc đặc quyền pháp thối công khả triền trụ địch nhân,sử kì chiêu thức tận phá,vô xứ khả đào。Luyện đáo đính phong tương thị cận chiến vũ công trúng đích vương giả
  *Vũ khí:hộ thủ
  --Tiềm năng điểm:dĩ nội công tối vi trọng,thân pháp thứ chi
  --Trấn phái kĩ năng:như lai thần chưởng .
  * 【Thiếu Lâm Thiện Tăng】
  --Thiếu Lâm Thiện Tăng thiện pháp chỉ truyền tu thiện đệ tử,dĩ vô biên Phật Pháp thôi động ngũ hành nghịch chuyển,tịnh dĩ cường kình nội khí,hộ thân thương địch。 Vũ công quân dĩ thiện pháp phát động。Khả chuyển ngũ hành chi khí,hóa liệt thế vi ưu thế;khả ngự khí thương địch,uy lực bất phàm;canh khả hàng yêu trừ ma,sử yêu ma tận hiển chân thân。Tối cao thiện ý khả tận khứ địch nhân ngũ hành chi lợi tịnh chiến đấu lực đại giảm
  --Vũ khí:tích trượng .
  --Tiềm năng điểm:dĩ nội công tối vi trọng yếu,căn cốt、động sát quân hành phát triển
  --Trấn phái kĩ năng:tẩy tủy kinh.
  * 【Thiếu Lâm tục gia】
  --Thiếu Lâm tục gia vũ công chuyên cúng tục gia đệ tử tu tập,trọng tại cường cân kiện cốt,khả luyện bất hoại chi kim thân。 Vũ công công phòng kiêm bị,vưu dĩ phòng thủ năng lực kiến trường。Khả tại chiến đấu trung bảo hộ tha nhân,canh khả khiên chế địch nhân hành động,xả thân thành nhân。Tối cao cảnh giới khả tương ngoại giới can nhiễu hóa đáo tối tiểu。
  --Vũ khí:côn、đao
  --Tiềm năng điểm:dĩ căn cốt tối vi trọng yếu,lực lượng thứ chi
  --Trấn phái kĩ năng:Dịch Cân Kinh   Hôm nay: Sun Mar 18, 2018 4:46 pm