Jx2 China

Cộng Đồng Người Việt Chơi Game TQ


  Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường

  Share

  Cokca[HG]

  Tổng số bài gửi : 55
  Join date : 21/04/2012

  Hướng dẫn nhiệm vụ phượng tường

  Bài gửi  Cokca[HG] on Sat Apr 21, 2012 2:16 pm

  Phượng Tường Phủ là nơi giáp ranh giữa Đại Tống và Liêu Quốc!!!trải qua hàng trăm năm nơi đây luôn xảy ra chiến tranh!!!cả hai luôn ở thế giằng co lấy Phượng Tường làm mục tiêu(Liêu Quốc-Tây Hạ luôn muốn chiêm Phượng Tường,lấy nó làm bàn đạp để tiến vào Trung Nguyên.Đại Tống ra sức bảo vệ Phượng Tường-coi nó là lá chắn bất khả xâm phạm...)

  Liêu Quốc đời vua Thứ 19,sau bao năm tiến công Phượng Tường không thành đã âm thầm cử Nhất Phẩm Đường thâm nhập bí mật vào Trung Nguyên với mục đích làm gián điệp theo dõi nội tình và mua chuộc các nhân sỹ trung Nguyên,đồng thời thừa cơ ám sát các cao thủ Trung Nguyên hào kiệt yêu nước đứng lên chống lại Liêu Quốc.

  Trước tình hình trên Khấu Chuẩn đã sai người âm thầm điều tra và phát hiện ra một sự thật vô cùng quan trọng đó là Nhất Phẩm Đường hiện thân ở Phượng Tường.Ông đã cử Thiên Nhi Lai tới Phượng Tường thâm nhập vào tổ chức này.Tại đây Thiên Nhi Lai lại phát hiện ra một bí ẩn khác đó là 10 tấm bảo tàng( mảnh bản đồ sơn hà) không biết làm sao đã lọt vào tay chúng ..Khẩn cấp báo về cho Khấu Chuẩn

  Khấu Chuẩn lập tức cấp báo về Triều Đình,,,nhưng do trong triều đã có nội gian của Liêu Quốc cài vào nên tin tức của ông bị dấu đi không đến được tay Hoàng Thượng...khiến cho Nhất Phẩm Đường thừa cơ tiến về Long Môn Trấn chiêu binh mãi mã chuyển bị tấn công Phượng Tường...

  Trước tình hình cấp bách trên Khấu Chuẩn đành cho gián điệp Đại Tống bên trong Nhất Phẩm Đường phá rối,chia rẽ nội bộ của chúng nhằm làm chậm bước tiến..chờ quân triều đình ứng cứu

  Sau bị bại lọ nên Liêu Quốc đã cử đại quân do Tây Vực Quỷ Ni tiến tới vừa đàn áp vừa tăng thời gian tấn công...

  Không còn cách nào khác Khấu Chuẩn đành đứng lên kêu gọi Nhân sĩ giang hồ đứng lên ngăn chặn âm mưu Liêu Quốc và bảo vệ Phượng Tường

  Hưởng ứng lời kêu gọi của Khấu Chuẩn, Nhân sĩ giang hồ đã tiến về Phượng Tường và giao tranh với Liêu Quốc tại Đại Mạc ......


  1-Đạt leve 70 đến Biện Kinh (177,174), đối thoại Khấu Chuẩn nhân nhiệm vụ này


  2-Khấu Chuẩn sai bạn đến gặp Bách Hiểu Sinh _ Biện Kinh (177,186)điều tra tin tức.

  3-Bách Hiểu Sinh sai bạn đi tầng 2 Long Nhãn Động đánh 20 con Xí Hỏa Trưởng Lão. tiếp đó bạn lại đi tầng 2 Long Nhãn Động đánh 10 con Xí Hỏa Trưởng Lão để gọi boss. sau khi bem xong con boss đó bạn quay lại Bách Hiểu Sinh trả NV.

  4-Bách Hiểu Sinh kêu bạn đến Phượng Tường Phủ (215,203) tìm Âu Dương Họa cùng điều tra

  5-Đến Nam Phượng Tường đánh Yêu Cơ Ba Tư lấy 10 cái y phục về cho Âu Dương Họa

  6-Âu Dương Họa kêu bạn đến Nam Phượng Tường đánh 15 con Tây Vực Hãn Phụ

  7-Đến Nam Phượng Tường tiêu diệt Nhất Phẩm Đường Mật Sứ Cướp được Nhất Phẩm Đường Lệnh bài.

  8-Đến Long Môn Trấn(206,205) gặp Tôn Nhị Liên điều tra tin tức.

  9-Do Tôn Nhị Liên uống quá nhiều rượu nên bất tỉnh nhân sự bạn lại phải đi đến Nam Phượng Tường tiêu diệt Tây Bắc Tráng Hán Lấy 10 phần thuốc giải rượu.

  10-Đưa thuốc giải rượu cho Tôn Nhị Liên Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Miệng làm nhảm về Xuân Thập Tam Nương.
  11-Quay ra đối thoại tiếp với Tiểu Nhị

  12-Quay về Phượng Tường gặp Âu Dương Họa
  13-Đến phía Đông Bắc Long Môn Trấn đánh bại Thập Tam Nương ( 235,207) nhặt Yếm mang về cho Tôn Nhị Liên :27:

  14-Tôn Nhị Liên kêu bạn tiêu diệt Nhất Phẩm Đường Mật Sứ Cướp Phong Thư Nhất Phẩm Đường.

  15-Tôn Nhị Liên lại kêu bạn tiêu diệt Nhất Phẩm Đường Mật Sứ Cướp 10 Thư mời Nhất Phẩm Đường.

  16-Sau Khi thu thập đủ 10 thư mời Nhất Phẩm Đường bạn gặp Âu Dương Họa trả Nv.
  17-Mang Thư Mời Nhất Phẩm Đường sang Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương (223.198)

  18-Quay về gặp Âu Dương Họa
  19-Âu Dương Họa kêu bạn tiêu diệt Nhất Phẩm Đường Mật Sứ Cướp 10 Thư mời Nhất Phẩm Đường. Lần này gặp Bách Hiểu Sinh Trả NV nha.
  20-Đến Bắc Phượng Tường(172,177) đối thoại với Viên Phi Vân

  21-Bạn click vào Tấm " Bản Đồ Tuyến Đường Áp Giải" sẽ ra toạ độ Viên Phi vân. Giết chết Viên Phi Vân.

  22-Đi Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương.
  23-Lên Côn Lôn tìm Triệu Tử Bình.
  24-Đến Long Môn Trấn đánh Âm Nhật Sứ lấy Lưu Huỳnh rồi mang về cho Triệu Tử Bình.

  25-Lai Đến Long Môn Trấn đánh Minh Nhật Sứ lấy Tiêu Thạch về cho Triệu Tử Bình.

  26-Về gặp Xa Luân Pháp Vương.
  27-Sang Quang Minh ĐỈnh đánh bại Di Tu khách lấy thủ cấp mang về cho Xa Luân Nhận danh hiệu Nhất phầm Đường - Thích Khách @@ @@\

  28-Qua Phượng Tường đối thoại Bộ Đầu (236,194)
  29-Đánh Cao Thủ Quan Ngoại ở Long Môn Trấn Cướp thuốc trị thương đưa cho Viên Phi Vân.

  30-Về gặp Xa Luân Pháp Vương.
  31-Xa Luân Pháp Vương nhờ bạn đi đánh Cao thủ Quan Ngoại kiếm 15 cái áo choàng.

  32-Về Phượng Tường gặp Thác Bạt hoằng (226,187)

  33-Đi đánh Cao Thủ Quan Ngoại ở Long Môn Trấn lấy Thuốc giao cho Tư Mã Minh phong – Phượng Tường (200,197).
  34-Quay về gặp Âu Dương Họa
  sau đó đến Quỷ Môn Hồi Lang gặp đệ tử Côn Lôn (213,203).
  (Giang Tân Thôn -> Phong Đô -> Quỷ Môn Hồi Lang)

  35-Bạn đánh mấy con quái xanh xanh lấy Côn Lôn Đơn

  36-Sử dụng Cô Hồn Tôn Gọi boss Chúa Oan Hồn ra bem chết nó :27:

  37-Về Côn Lôn gặp Diệp Tử Thu.

  38-Về Phượng Tường gặp Thác Bạt Hoằng
  39-Thác Bạt Hoằng kêu bạn đi Quang Minh Đỉnh đánh Tây Bác Yên Hán Kiếm 10 Phần rượu nho giao cho Ân Minh ( 211/185 ).

  40-Ân Minh kêu bạn đánh Gian Tế Minh Giáo lấy Lệnh Bài Xi Hỏa Giáo mang về cho anh ta.

  41-Anh ta tiếp tục kêu bạn đánh 30 Đệ tử Minh Giáo.
  Sau đó về Phượng Tường gặp Thác Bạt Hoằng.
  42-Rồi bạn qua Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương sau đó về Phượng Tường gặp Âu Dương Họa.
  43-Ông ta kêu bạn lên Tần Lăng ( Bắc Phượng Tường -> Tần Lăng ) đánh 30 Nhất Phẩm Đường Ám Sáy Sứ.

  44-Sau đó về gặp Âu Dương Họa , ông ta lại kêu bạn qua Tần Lăng đánh Kẻ đào Mộ lấy 10 mặt nạ tơ vàng.

  45-Giao 10 mặt nạ tơ vàng cho Xa Luân Bá Vương.
  46-Xa Luân Bá Vương kêu bạn lên Tần Lăng đănh Đoạn Túy ( 182/ 170 ) và Tần Thoái ( 197/185).
  Sau đó về Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương rồi về Phượng Tường tìm Thác Bạt Hoằng

  47-Bạn giao 1 mặt nạ chỉ vàng cho Tư Mã Minh Phong sau đó quay lại gặp Âu Dương Họa.
  48-Âu Dương Họa kêu bạn lên môn phái (Phái nào cũng được) đánh 3 cái cọc gỗ.
  49-Ông ta kêu bạn đi tìm Liễu Tùng Vân ( Phượng Tường 214/186 ).
  50-Liễu Tùng Vân nhờ bạn đi bắc Phượng Tường đánh 40 tên Bắc Vương( tọa độ 180,175 rất nhiều) gì gì đó (Đéo biết Tiếng Trung :5:) và cái Mô Kim Phù.

  51-Liễu Tùng Vân nhờ bạn đi bắc Phượng Tường đánh con Dương Đao gì đó lấy La canh và 4 cái Chủy Thử.


  52-Quay Lại gặp Thác Bạt Hoằng.
  53-ông ta kêu bạn đi bem chết con boss ...Vương (mai phải đi học tiếng trung) ở bắc Phượng Tường (164,186) lấy Phá Phong Chùy.

  54-Đến Tần Lăng Click chuột phải vào La Canh để biết tọa độ Phong Thủy Huyệt. Đến tọa độ của Phong Thủy Huyệt rồi click vào Phá Phong Chùy để phá Phong Thủy . Làm liên tiếp 4 lần

  55-làm Xong 4 lần bạn đối thoại với Thủ Mộ Nhân.
  56-Quay về gặp Âu Dương Họa
  57-Ông ta kêu bạn đi Đông Hải Tân Tân 2 gặp Thuyền Phu.

  58-Giết 4 con Đao khách cho ông ta.
  59-Ông ta nhờ bạn đi Thanh Âm Động 1 giết 30 con oa Quốc Đao Khách.
  60-Ông ta lại kêu ban đi Thanh Âm Động 2 giết 15 con xí hỏa và lấy lệnh bài xí hỏa.

  61-Lên Thanh Âm Động 2 dùng lệnh bài gọi boss ra và bem chết nó :21: Và gặp lại ông Thuyền phu trả NV.

  62-Về Dương Châu gặp Hạ Hầu Cầm (223,196).
  63-Đi Vương Mẫu Động 1 đánh Tiêu Tiên Tử lấy 15 vật phẩm nv.
  64-Hạ Hầu Cầm nhờ bạn Đi Vương Mẫu 1 đánh Cầm Tiên Tử lấy 15 cái này

  65-Đi Vương Mẫu Động 1 đánh Cửu Tiên Nữ (190,207)

  66-Hạ Hầu Cầm kêu bạn đi Tây Song Bản Nạp Nam gặp Nhị Hoàng Tử.

  67-Nhị Hoàng Tử nhờ bạn đi Long Nhãn 2 giết 20 con Xí Hỏa Trưởng Lão và cái này

  68-Lên Long Nhãn 2 dùng Quyển sách ờ trên gọi boss ra và ...... :27:

  69-Tiếp theo bạn đi Tây Song Bản Nạp giết Hắc Tinh Tinh lấy 20 miếng thịt.

  70-Sau đó giết bon quái xanh xanh (ko nhớ tên nó) lấy Ngọc tỷ.

  71-Tiếp theo bạn đi Tây Song Bản Lạp Giết voi lấy 15 cái da voi (da voi phải nhặt nha bạn).

  72-Nhị Hoàng Tử nhờ bạn đánh 20 con Phản Quân Vệ sĩ.
  73-Nhị Hoàng Tử nhờ bạn cứu 1 con Phản Quân Vệ sĩ.

  74-Tiếp theo bạn đi skill con boss Đoàn Thừa Ân cho Nhị hoàng Tử.

  75- Giết Bon quái xung quanh Nhị Hoàng Tử đẻ xuất hiện boss này và skill nó :28:

  76-Thay mặt Nhị Hoàng Tử chuyển lời đến hạ Hầu Cầm.

  77-Chuyển 2 cái lông Phượng Hoàng và lông Rồng cho Liễu Tùng Vân.

  78-Liễu Tùng Vân Nhờ bạn đánh bại 4 Trấn Mộ Tướng Quân ở 4 Góc Đông, Tây, Nam, Bắc bản đồ.

  79-Tiếp theo bạn đi đối thoại với Thủ Mộ Nhân để gọi boss ra và cuối cùng là ...skill nó. (Bạn phải là người ăn dame nó cuối cùng nha).
  78-Sau khi bạn giết con boss nhận được Minh Phong Ngọc Bội và Tần Vương Phối Kiếm thì trở về Tư Mã Minh Phong trả NV.

  79-Tư Mã Minh Phong nhờ bạn đi nói chuyện với Thác Bạt Hoằng.
  80-Đến Long Môn Trấn gặp Xa Luân Bá Vương.
  81-Về Côn Lôn gặp Diệp Tử Thu
  82-Đến Cổ Dương Động 1 đánh bại tên béo

  83-Theo lời Diệp Tử Thu đi gặp Viên Phi Vân.
  84-Về Phương Tường (209,197) gặp lão Hồ Lô

  85-Ông ta kêu bạn đi Bắc Phượng Tường đánh con này kiếm 10 cái kẹo Hồ Lô. Sau đo trả NV cho Viên Phi Vân.

  86-Đến Cổ Dương Động 1 dùng kẹo Hồ Lô gọi Sát Thủ Oa Oa đánh lấy lệnh bài Nhất Phẩm Đường.

  87-Quay trở lại trả nv cho Xa Luân Bá Vương.
  88-Ông ta kêu giết ông ta và trở vể Phượng tường hồi báo Âu Dương Họa.

  89-Âu Dương Họa kêu bạn đến Biện Kinh đối thoại với Khấu Chuẩn.
  90-Khấu Chuẩn khuyên bạn lên môn phái đánh 3 cái cọc gỗ và trở lại hồi báo cho ông ta.
  Đến Đây Là Hết Nhiệm Vụ Phượng Tường.
  Vật Phẩm Nhận Được là Nón, Áo, Quần, Vũ Khí Sư Môn 7x. còn riêng 2 cái NB thì các bạn nhấn f3 mua trong đó nhé.
  :21: :21:


  [img][/img]

   Hôm nay: Sun Mar 18, 2018 4:47 pm